TR.png italyanlaştırmak

MASTAR

mastar

 • italyanlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • italyanlaştırıyorum
 • italyanlaştırıyorsun
 • italyanlaştırıyor
 • italyanlaştırıyoruz
 • italyanlaştırıyorsunuz
 • italyanlaştırıyorlar

geniş zaman

 • italyanlaştırırım
 • italyanlaştırırsın
 • italyanlaştırır
 • italyanlaştırırız
 • italyanlaştırırsınız
 • italyanlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • italyanlaştırdım
 • italyanlaştırdın
 • italyanlaştırdı
 • italyanlaştırdık
 • italyanlaştırdınız
 • italyanlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • italyanlaştırıyormuşum
 • italyanlaştırıyormuşsun
 • italyanlaştırıyormuş
 • italyanlaştırıyormuşuz
 • italyanlaştırıyormuşsunuz
 • italyanlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • italyanlaştırırmışım
 • italyanlaştırırmışsın
 • italyanlaştırırmış
 • italyanlaştırırmışız
 • italyanlaştırırmışsınız
 • italyanlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • italyanlaştırıyordum
 • italyanlaştırıyordun
 • italyanlaştırıyordu
 • italyanlaştırıyorduk
 • italyanlaştırıyordunuz
 • italyanlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • italyanlaştırmıştım
 • italyanlaştırmıştın
 • italyanlaştırmıştı
 • italyanlaştırmıştık
 • italyanlaştırmıştınız
 • italyanlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • italyanlaştırmışmışım
 • italyanlaştırmışmışsın
 • italyanlaştırmışmış
 • italyanlaştırmışmışız
 • italyanlaştırmışmışınız
 • italyanlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • italyanlaştırmış olacağım
 • italyanlaştırmış olacaksın
 • italyanlaştırmış olacak
 • italyanlaştırmış olacağız
 • italyanlaştırmış olacaksınız
 • italyanlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • italyanlaştırsaydım
 • italyanlaştırsaydın
 • italyanlaştırsaydı
 • italyanlaştırsaydık
 • italyanlaştırsaydınız
 • italyanlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • italyanlaştırsaymışım
 • italyanlaştırsaymışsın
 • italyanlaştırsaymış
 • italyanlaştırsaymışız
 • italyanlaştırsaymışsınız
 • italyanlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • italyanlaştıracağım
 • italyanlaştıracaksın
 • italyanlaştıracak
 • italyanlaştıracağız
 • italyanlaştıracaksınız
 • italyanlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • italyanlaştıracaktım
 • italyanlaştıracaktın
 • italyanlaştıracaktı
 • italyanlaştıracaktık
 • italyanlaştıracaktınız
 • italyanlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • italyanlaştıracakmışım
 • italyanlaştıracakmışsın
 • italyanlaştıracakmış
 • italyanlaştıracakmışız
 • italyanlaştıracakmışsınız
 • italyanlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • italyanlaştıracaksam
 • italyanlaştıracaksan
 • italyanlaştıracaksa
 • italyanlaştıracaksak
 • italyanlaştıracaksanız
 • italyanlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • italyanlaştırmalıyım
 • italyanlaştırmalısın
 • italyanlaştırmalı(dır)
 • italyanlaştırmalıyız
 • italyanlaştırmalısınız
 • italyanlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • italyanlaştırmalıydım
 • italyanlaştırmalıydın
 • italyanlaştırmalıydı
 • italyanlaştırmalıydık
 • italyanlaştırmalıydınız
 • italyanlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • italyanlaştırmalıymışım
 • italyanlaştırmalıymışsın
 • italyanlaştırmalıymış
 • italyanlaştırmalıymışız
 • italyanlaştırmalıymışsınız
 • italyanlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • italyanlaştır
 • italyanlaştırsın
 • italyanlaştıralım
 • italyanlaştırın(z)
 • italyanlaştırsınlar

ŞART

şart

 • italyanlaştırsam
 • italyanlaştırsan
 • italyanlaştırsa
 • italyanlaştırsak
 • italyanlaştırsanız
 • italyanlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • italyanlaştırıyorsam
 • italyanlaştırıyorsan
 • italyanlaştırıyorsa
 • italyanlaştırıyorsak
 • italyanlaştırıyorsanız
 • italyanlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • italyanlaştırırsam
 • italyanlaştırırsan
 • italyanlaştırırsa
 • italyanlaştırırsak
 • italyanlaştırırsanız
 • italyanlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • italyanlaştırdıysam
 • italyanlaştırdıysan
 • italyanlaştırdıysa
 • italyanlaştırdıysak
 • italyanlaştırdıysanız
 • italyanlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • italyanlaştırmışsam
 • italyanlaştırmışsan
 • italyanlaştırmışsa
 • italyanlaştırmışsak
 • italyanlaştırmışsanız
 • italyanlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • italyanlaştırayım
 • italyanlaştırasın
 • italyanlaştıra
 • italyanlaştıralım
 • italyanlaştırasınız
 • italyanlaştıralar

dileğin hikayesi

 • italyanlaştıraydım
 • italyanlaştıraydın
 • italyanlaştıraydı
 • italyanlaştıraydık
 • italyanlaştıraydınız
 • italyanlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • italyanlaştıraymışım
 • italyanlaştıraymışsın
 • italyanlaştıraymış
 • italyanlaştıraydılar
 • italyanlaştıraymışsınız
 • italyanlaştıraymışlar