TR.png islavlaştırmak

MASTAR

mastar

 • islavlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • islavlaştırıyorum
 • islavlaştırıyorsun
 • islavlaştırıyor
 • islavlaştırıyoruz
 • islavlaştırıyorsunuz
 • islavlaştırıyorlar

geniş zaman

 • islavlaştırırım
 • islavlaştırırsın
 • islavlaştırır
 • islavlaştırırız
 • islavlaştırırsınız
 • islavlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • islavlaştırdım
 • islavlaştırdın
 • islavlaştırdı
 • islavlaştırdık
 • islavlaştırdınız
 • islavlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • islavlaştırıyormuşum
 • islavlaştırıyormuşsun
 • islavlaştırıyormuş
 • islavlaştırıyormuşuz
 • islavlaştırıyormuşsunuz
 • islavlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • islavlaştırırmışım
 • islavlaştırırmışsın
 • islavlaştırırmış
 • islavlaştırırmışız
 • islavlaştırırmışsınız
 • islavlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • islavlaştırıyordum
 • islavlaştırıyordun
 • islavlaştırıyordu
 • islavlaştırıyorduk
 • islavlaştırıyordunuz
 • islavlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • islavlaştırmıştım
 • islavlaştırmıştın
 • islavlaştırmıştı
 • islavlaştırmıştık
 • islavlaştırmıştınız
 • islavlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • islavlaştırmışmışım
 • islavlaştırmışmışsın
 • islavlaştırmışmış
 • islavlaştırmışmışız
 • islavlaştırmışmışınız
 • islavlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • islavlaştırmış olacağım
 • islavlaştırmış olacaksın
 • islavlaştırmış olacak
 • islavlaştırmış olacağız
 • islavlaştırmış olacaksınız
 • islavlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • islavlaştırsaydım
 • islavlaştırsaydın
 • islavlaştırsaydı
 • islavlaştırsaydık
 • islavlaştırsaydınız
 • islavlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • islavlaştırsaymışım
 • islavlaştırsaymışsın
 • islavlaştırsaymış
 • islavlaştırsaymışız
 • islavlaştırsaymışsınız
 • islavlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • islavlaştıracağım
 • islavlaştıracaksın
 • islavlaştıracak
 • islavlaştıracağız
 • islavlaştıracaksınız
 • islavlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • islavlaştıracaktım
 • islavlaştıracaktın
 • islavlaştıracaktı
 • islavlaştıracaktık
 • islavlaştıracaktınız
 • islavlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • islavlaştıracakmışım
 • islavlaştıracakmışsın
 • islavlaştıracakmış
 • islavlaştıracakmışız
 • islavlaştıracakmışsınız
 • islavlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • islavlaştıracaksam
 • islavlaştıracaksan
 • islavlaştıracaksa
 • islavlaştıracaksak
 • islavlaştıracaksanız
 • islavlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • islavlaştırmalıyım
 • islavlaştırmalısın
 • islavlaştırmalı(dır)
 • islavlaştırmalıyız
 • islavlaştırmalısınız
 • islavlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • islavlaştırmalıydım
 • islavlaştırmalıydın
 • islavlaştırmalıydı
 • islavlaştırmalıydık
 • islavlaştırmalıydınız
 • islavlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • islavlaştırmalıymışım
 • islavlaştırmalıymışsın
 • islavlaştırmalıymış
 • islavlaştırmalıymışız
 • islavlaştırmalıymışsınız
 • islavlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • islavlaştır
 • islavlaştırsın
 • islavlaştıralım
 • islavlaştırın(z)
 • islavlaştırsınlar

ŞART

şart

 • islavlaştırsam
 • islavlaştırsan
 • islavlaştırsa
 • islavlaştırsak
 • islavlaştırsanız
 • islavlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • islavlaştırıyorsam
 • islavlaştırıyorsan
 • islavlaştırıyorsa
 • islavlaştırıyorsak
 • islavlaştırıyorsanız
 • islavlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • islavlaştırırsam
 • islavlaştırırsan
 • islavlaştırırsa
 • islavlaştırırsak
 • islavlaştırırsanız
 • islavlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • islavlaştırdıysam
 • islavlaştırdıysan
 • islavlaştırdıysa
 • islavlaştırdıysak
 • islavlaştırdıysanız
 • islavlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • islavlaştırmışsam
 • islavlaştırmışsan
 • islavlaştırmışsa
 • islavlaştırmışsak
 • islavlaştırmışsanız
 • islavlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • islavlaştırayım
 • islavlaştırasın
 • islavlaştıra
 • islavlaştıralım
 • islavlaştırasınız
 • islavlaştıralar

dileğin hikayesi

 • islavlaştıraydım
 • islavlaştıraydın
 • islavlaştıraydı
 • islavlaştıraydık
 • islavlaştıraydınız
 • islavlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • islavlaştıraymışım
 • islavlaştıraymışsın
 • islavlaştıraymış
 • islavlaştıraydılar
 • islavlaştıraymışsınız
 • islavlaştıraymışlar