TR.png esirgemek

MASTAR

mastar

 • esirgemek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • esirgiyorum
 • esirgiyorsun
 • esirgiyor
 • esirgiyoruz
 • esirgiyorsunuz
 • esirgiyorlar

geniş zaman

 • esirgerim
 • esirgersin
 • esirger
 • esirgeriz
 • esirgersiniz
 • esirgerler
 

dili geçmiş zaman

 • esirgedim
 • esirgedin
 • esirgedi
 • esirgedik
 • esirgediniz
 • esirgediler

şimdiki zamanın rivayeti

 • esirgiyormuşum
 • esirgiyormuşsun
 • esirgiyormuş
 • esirgiyormuşuz
 • esirgiyormuşsunuz
 • esirgiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • esirgeermişim
 • esirgermişsin
 • esirgermiş
 • esirgermişiz
 • esirgermişsiniz
 • esirgermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • esirgiyordum
 • esirgiyordun
 • esirgiyordu
 • esirgiyorduk
 • esirgiyordunuz
 • esirgiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • esirgemiştim
 • esirgemiştin
 • esirgemişti
 • esirgemiştik
 • esirgemiştiniz
 • esirgemiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • esirgemişmişim
 • esirgemişmişsin
 • esirgemişmiş
 • esirgemişmişiz
 • esirgemişmişsiniz
 • esirgemişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • esirgemiş olacağım
 • esirgemiş olacaksın
 • esirgemiş olacak
 • esirgemiş olacağız
 • esirgemiş olacaksınız
 • esirgemiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • esirgeseydim
 • esirgeseydin
 • esirgeseydi
 • esirgeseydik
 • esirgeseydiniz
 • esirgeseydiler
 

şartın rivayeti

 • esirgeseymişim
 • esirgeseymişsin
 • esirgeseymiş
 • esirgeseymişiz
 • esirgeseymişsiniz
 • esirgeseymişler

gelecek zaman

 • esirgeyeceğim
 • esirgeyeceksin
 • esirgeyecek
 • esirgeyeceğiz
 • esirgeyeceksiniz
 • esirgeyecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • esirgeyecektim
 • esirgeyecektin
 • esirgeyecekti
 • esirgeyecektik
 • esirgeyecektiniz
 • esirgeyecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • esirgeyecekmişim
 • esirgeyecekmişsin
 • esirgeyecekmiş
 • esirgeyecekmişiz
 • esirgeyecekmişsiniz
 • esirgeyecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • esirgeyeceksem
 • esirgeyeceksen
 • esirgeyecekse
 • esirgeyeceksek
 • esirgeyecekseniz
 • esirgeyecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • esirgemeliyim
 • esirgemelisin
 • esirgemeli(dir)
 • esirgemeliyiz
 • esirgemelisiniz
 • esirgemeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • esirgemeliydim
 • esirgemeliydin
 • esirgemeliydi
 • esirgemeliydik
 • esirgemeliydiniz
 • esirgemeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • esirgemeliymişim
 • esirgemeliymişsin
 • esirgemeliymiş
 • esirgemeliymişiz
 • esirgemeliymişsiniz
 • esirgemeliymişler

EMIR

emir

 • esirge
 • esirgesin
 • esirgeyelim
 • esirgeyin(iz)
 • esirgesinler

ŞART

şart

 • esirgesem
 • esirgesen
 • esirgese
 • esirgesek
 • esirgeseniz
 • esirgeseler

şimdiki zamanın şartı

 • esirgiyorsam
 • esirgiyorsan
 • esirgiyorsa
 • esirgiyorsak
 • esirgiyorsaniz
 • esirgiyolarsa
 

geniş zamanın şartı

 • esirgersem
 • esirgersen
 • esirgerse
 • esirgersek
 • esirgerseniz
 • esirgerseler

dili geçmişin şartı

 • esirgediysem
 • esirgediysen
 • esirgediyse
 • esirgediysek
 • esirgediyseniz
 • esirgediyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • esirgemişsem
 • esirgemişsen
 • esirgemişse
 • esirgemişsek
 • esirgemişseniz
 • esirgemişseler

DILEK

dilek

 • esirgeyeyim
 • esirgeyesin
 • esirgeye
 • esirgeyelim
 • esirgeyesiniz
 • esirgeyeler

dileğin hikayesi

 • esirgeyeydim
 • esirgeyeydin
 • esirgeyeydi
 • esirgeyeydik
 • esirgeyeydiniz
 • esirgeyeydiler
 

dileğin rivayeti

 • esirgeyeymişim
 • esirgeyeymişsin
 • esirgeyeymiş
 • esirgeyeydiler
 • esirgeyeymişsiniz
 • esirgeyeymişler