TR.png esnekleştirmek

MASTAR

mastar

 • esnekleştirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • esnekleştiriyorum
 • esnekleştiriyorsun
 • esnekleştiriyor
 • esnekleştiriyoruz
 • esnekleştiriyorsunuz
 • esnekleştiriyorlar

geniş zaman

 • esnekleştiririm
 • esnekleştirirsin
 • esnekleştirir
 • esnekleştiririz
 • esnekleştirirsiniz
 • esnekleştirirler
 

dili geçmiş zaman

 • esnekleştirdim
 • esnekleştirdin
 • esnekleştirdi
 • esnekleştirdik
 • esnekleştirdiniz
 • esnekleştirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • esnekleştiriyormuşum
 • esnekleştiriyormuşsun
 • esnekleştiriyormuş
 • esnekleştiriyormuşuz
 • esnekleştiriyormuşsunuz
 • esnekleştiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • esnekleştirirmişim
 • esnekleştirirmişsin
 • esnekleştirirmiş
 • esnekleştirirmişiz
 • esnekleştirirmişsiniz
 • esnekleştirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • esnekleştiriyordum
 • esnekleştiriyordun
 • esnekleştiriyordu
 • esnekleştiriyorduk
 • esnekleştiriyordunuz
 • esnekleştiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • esnekleştirmiştim
 • esnekleştirmiştin
 • esnekleştirmişti
 • esnekleştirmiştik
 • esnekleştirmiştiniz
 • esnekleştirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • esnekleştirmişmişim
 • esnekleştirmişmişsin
 • esnekleştirmişmiş
 • esnekleştirmişmişiz
 • esnekleştirmişmişsiniz
 • esnekleştirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • esnekleştirmiş olacağım
 • esnekleştirmiş olacaksın
 • esnekleştirmiş olacak
 • esnekleştirmiş olacağız
 • esnekleştirmiş olacaksınız
 • esnekleştirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • esnekleştirseydim
 • esnekleştirseydin
 • esnekleştirseydi
 • esnekleştirseydik
 • esnekleştirseydiniz
 • esnekleştirseydiler
 

şartın rivayeti

 • esnekleştirseymişim
 • esnekleştirseymişsin
 • esnekleştirseymiş
 • esnekleştirseymişiz
 • esnekleştirseymişsiniz
 • esnekleştirseymişler

gelecek zaman

 • esnekleştireceğim
 • esnekleştireceksin
 • esnekleştirecek
 • esnekleştireceğiz
 • esnekleştireceksiniz
 • esnekleştirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • esnekleştirecektim
 • esnekleştirecektin
 • esnekleştirecekti
 • esnekleştirecektik
 • esnekleştirecektiniz
 • esnekleştirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • esnekleştirecekmişim
 • esnekleştirecekmişsin
 • esnekleştirecekmiş
 • esnekleştirecekmişiz
 • esnekleştirecekmişsiniz
 • esnekleştirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • esnekleştireceksem
 • esnekleştireceksen
 • esnekleştirecekse
 • esnekleştireceksek
 • esnekleştirecekseniz
 • esnekleştirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • esnekleştirmeliyim
 • esnekleştirmelisin
 • esnekleştirmeli(dir)
 • esnekleştirmeliyiz
 • esnekleştirmelisiniz
 • esnekleştirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • esnekleştirmeliydim
 • esnekleştirmeliydin
 • esnekleştirmeliydi
 • esnekleştirmeliydik
 • esnekleştirmeliydiniz
 • esnekleştirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • esnekleştirmeliymişim
 • esnekleştirmeliymişsin
 • esnekleştirmeliymiş
 • esnekleştirmeliymişiz
 • esnekleştirmeliymişsiniz
 • esnekleştirmeliymişler

EMIR

emir

 • esnekleştir
 • esnekleştirsin
 • esnekleştirelim
 • esnekleştirin(iz)
 • esnekleştirsinler

ŞART

şart

 • esnekleştirsem
 • esnekleştirsen
 • esnekleştirse
 • esnekleştirsek
 • esnekleştirseniz
 • esnekleştirseler

şimdiki zamanın şartı

 • esnekleştiriyorsam
 • esnekleştiriyorsan
 • esnekleştiriyorsa
 • esnekleştiriyorsak
 • esnekleştiriyorsanız
 • esnekleştiriyolarsa
 

geniş zamanın şartı

 • esnekleştirirsem
 • esnekleştirirsen
 • esnekleştirirse
 • esnekleştirirsek
 • esnekleştirirseniz
 • esnekleştirirseler

dili geçmişin şartı

 • esnekleştirdiysem
 • esnekleştirdiysen
 • esnekleştirdiyse
 • esnekleştirdiysek
 • esnekleştirdiyseniz
 • esnekleştirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • esnekleştirmişsem
 • esnekleştirmişsen
 • esnekleştirmişse
 • esnekleştirmişsek
 • esnekleştirmişseniz
 • esnekleştirmişseler

DILEK

dilek

 • esnekleştireyim
 • esnekleştiresin
 • esnekleştire
 • esnekleştirelim
 • esnekleştiresiniz
 • esnekleştireler

dileğin hikayesi

 • esnekleştireydim
 • esnekleştireydin
 • esnekleştireydi
 • esnekleştireydik
 • esnekleştireydiniz
 • esnekleştireydiler
 

dileğin rivayeti

 • esnekleştireymişim
 • esnekleştireymişsin
 • esnekleştireymiş
 • esnekleştireydiler
 • esnekleştireymişsiniz
 • esnekleştireymişler