TR.png esmerleştirmek

MASTAR

mastar

 • esmerleştirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • esmerleştiriyorum
 • esmerleştiriyorsun
 • esmerleştiriyor
 • esmerleştiriyoruz
 • esmerleştiriyorsunuz
 • esmerleştiriyorlar

geniş zaman

 • esmerleştiririm
 • esmerleştirirsin
 • esmerleştirir
 • esmerleştiririz
 • esmerleştirirsiniz
 • esmerleştirirler
 

dili geçmiş zaman

 • esmerleştirdim
 • esmerleştirdin
 • esmerleştirdi
 • esmerleştirdik
 • esmerleştirdiniz
 • esmerleştirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • esmerleştiriyormuşum
 • esmerleştiriyormuşsun
 • esmerleştiriyormuş
 • esmerleştiriyormuşuz
 • esmerleştiriyormuşsunuz
 • esmerleştiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • esmerleştirirmişim
 • esmerleştirirmişsin
 • esmerleştirirmiş
 • esmerleştirirmişiz
 • esmerleştirirmişsiniz
 • esmerleştirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • esmerleştiriyordum
 • esmerleştiriyordun
 • esmerleştiriyordu
 • esmerleştiriyorduk
 • esmerleştiriyordunuz
 • esmerleştiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • esmerleştirmiştim
 • esmerleştirmiştin
 • esmerleştirmişti
 • esmerleştirmiştik
 • esmerleştirmiştiniz
 • esmerleştirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • esmerleştirmişmişim
 • esmerleştirmişmişsin
 • esmerleştirmişmiş
 • esmerleştirmişmişiz
 • esmerleştirmişmişsiniz
 • esmerleştirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • esmerleştirmiş olacağım
 • esmerleştirmiş olacaksın
 • esmerleştirmiş olacak
 • esmerleştirmiş olacağız
 • esmerleştirmiş olacaksınız
 • esmerleştirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • esmerleştirseydim
 • esmerleştirseydin
 • esmerleştirseydi
 • esmerleştirseydik
 • esmerleştirseydiniz
 • esmerleştirseydiler
 

şartın rivayeti

 • esmerleştirseymişim
 • esmerleştirseymişsin
 • esmerleştirseymiş
 • esmerleştirseymişiz
 • esmerleştirseymişsiniz
 • esmerleştirseymişler

gelecek zaman

 • esmerleştireceğim
 • esmerleştireceksin
 • esmerleştirecek
 • esmerleştireceğiz
 • esmerleştireceksiniz
 • esmerleştirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • esmerleştirecektim
 • esmerleştirecektin
 • esmerleştirecekti
 • esmerleştirecektik
 • esmerleştirecektiniz
 • esmerleştirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • esmerleştirecekmişim
 • esmerleştirecekmişsin
 • esmerleştirecekmiş
 • esmerleştirecekmişiz
 • esmerleştirecekmişsiniz
 • esmerleştirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • esmerleştireceksem
 • esmerleştireceksen
 • esmerleştirecekse
 • esmerleştireceksek
 • esmerleştirecekseniz
 • esmerleştirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • esmerleştirmeliyim
 • esmerleştirmelisin
 • esmerleştirmeli(dir)
 • esmerleştirmeliyiz
 • esmerleştirmelisiniz
 • esmerleştirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • esmerleştirmeliydim
 • esmerleştirmeliydin
 • esmerleştirmeliydi
 • esmerleştirmeliydik
 • esmerleştirmeliydiniz
 • esmerleştirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • esmerleştirmeliymişim
 • esmerleştirmeliymişsin
 • esmerleştirmeliymiş
 • esmerleştirmeliymişiz
 • esmerleştirmeliymişsiniz
 • esmerleştirmeliymişler

EMIR

emir

 • esmerleştir
 • esmerleştirsin
 • esmerleştirelim
 • esmerleştirin(iz)
 • esmerleştirsinler

ŞART

şart

 • esmerleştirsem
 • esmerleştirsen
 • esmerleştirse
 • esmerleştirsek
 • esmerleştirseniz
 • esmerleştirseler

şimdiki zamanın şartı

 • esmerleştiriyorsam
 • esmerleştiriyorsan
 • esmerleştiriyorsa
 • esmerleştiriyorsak
 • esmerleştiriyorsanız
 • esmerleştiriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • esmerleştirirsem
 • esmerleştirirsen
 • esmerleştirirse
 • esmerleştirirsek
 • esmerleştirirseniz
 • esmerleştirirseler

dili geçmişin şartı

 • esmerleştirdiysem
 • esmerleştirdiysen
 • esmerleştirdiyse
 • esmerleştirdiysek
 • esmerleştirdiyseniz
 • esmerleştirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • esmerleştirmişsem
 • esmerleştirmişsen
 • esmerleştirmişse
 • esmerleştirmişsek
 • esmerleştirmişseniz
 • esmerleştirmişseler

DILEK

dilek

 • esmerleştireyim
 • esmerleştirsin
 • esmerleştire
 • esmerleştirelim
 • esmerleştiresiniz
 • esmerleştireler

dileğin hikayesi

 • esmerleştireydim
 • esmerleştireydin
 • esmerleştireydi
 • esmerleştireydik
 • esmerleştireydiniz
 • esmerleştireydiler
 

dileğin rivayeti

 • esmerleştireymişim
 • esmerleştireymişsin
 • esmerleştireymiş
 • esmerleştireydiler
 • esmerleştireymişsiniz
 • esmerleştireymişler