CS.png určovat

INFINITIV

  • určovat

PŘÍČESTÍ

činné

  • určoval / určovala / určovalo / určovali / určovaly

trpné

  • určován / určována / určováno / určováni / určovány

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

  • určuji
  • určuješ
  • určujete
  • určuje
  • určujeme
  • určujete
  • určují

minulý

  • určoval / určovala / určovalo jsem
  • určoval / určovala / určovalo jsi
  • určoval / určovala / určovalo jste
  • určoval / určovala / určovalo
  • určovali / určovaly / určovala jsme
  • určovali / určovaly / určovala jste
  • určovali / určovaly / určovala
 

budoucí

  • budu určovat
  • budeš určovat
  • budete určovat
  • bude určovat
  • budeme určovat
  • budete určovat
  • budou určovat

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

přítomný

  • určoval / určovala / určovalo bych
  • určoval / určovala / určovalo bys
  • určoval / určovala / určovalo byste
  • určoval / určovala / určovalo by
  • určovali / určovaly / určovala bychom
  • určovali / určovaly / určovala byste
  • určovali / určovaly / určovala by

minulý

  • byl / byla / bylo bych určoval / určovala / určovalo
  • byl / byla / bylo bys určoval / určovala / určovalo
  • byl / byla / bylo byste určoval / určovala / určovalo
  • byl / byla / bylo by určoval / určovala / určovalo
  • byli / byly / byla bychom určovali / určovaly / určovala
  • byli / byly / byla byste určovali / určovaly / určovala
  • byli / byly / byla by určovali / určovaly / určovala

PŘECHODNÍK

přítomný

  • určuje
  • určujíc
  • určujíce

minulý

  • určovav
  • určovavši
  • určovavše

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

  • určuj
  • určujme
  • určujte

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESNÉ

  • určování