PASSO DA QUI
HR.png baratati

INFINITIV

 

 • baratati

PREZENT

 

 • baratam
 • barataš
 • barata
 • baratamo
 • baratate
 • barataju

PRVI

 • ću baratati
 • ćeš baratati
 • će baratati
 • ćemo baratati
 • ćete baratati
 • će baratati
 

DRUGI

 • budem baratao/la
 • budeš baratao/la
 • bude baratao/la/lo
 • budemo baratali/le
 • budete baratali/le
 • budu baratali/le/la

FUTUR

 

 • baratao/la sam
 • baratao/la si
 • baratao/la/lo je
 • baratali/le smo
 • baratali/le ste
 • baratali/le/la su

PERFEKT

 

 • bio/la sam baratao/la
 • bio/la si baratao/la
 • bio/la/lo je baratao/la/lo
 • bili/le smo baratali/le
 • bili/le ste baratali/le
 • bili/le/la su baratali/le/la

PLUSKVAM-PERFEKT

 

 • baratajmo
 • baratajte
 • barata
 • baratasmo
 • barataste

AORIST-PROżLO SVRżENO VR

 

 • barataše
 • baratah
 • barataše
 • barataše
 • baratasmo
 • barataste

IMPERATIV

PRVI

 • baratahu
 • baratao/la bih
 • baratao/la bi
 • baratao/la/lo bi
 • baratali/le bismo
 • baratali/le/la bi

DRUGI

 • bio/la bih baratao/la
 • bio/la bi baratao/la
 • bio/la/lo bi baratao/la/lo
 • bili/le bismo baratali/le
 • bili/le biste baratali/le
 • bili/le/la bi baratali/le/la