PASSO DA QUI
HR.png spavati

INFINITIV

 

 • spavati

PREZENT

 

 • spavam
 • spavaš
 • spava
 • spavamo
 • spavate
 • spavaju

PRVI

 • ću spavati
 • ćeš spavati
 • će spavati
 • ćemo spavati
 • ćete spavati
 • će spavati
 

DRUGI

 • budem spavao/la
 • budeš spavao/la
 • bude spavao/la/lo
 • budemo spavali/le
 • budete spavali/le
 • budu spavali/le/la

FUTUR

 

 • spavao/la sam
 • spavao/la si
 • spavao/la/lo je
 • spavali/le smo
 • spavali/le ste
 • spavali/le/la su

PERFEKT

 

 • bio/la sam spavao/la
 • bio/la si spavao/la
 • bio/la/lo je spavao/la/lo
 • bili/le smo spavali/le
 • bili/le ste spavali/le
 • bili/le/la su spavali/le/la

PLUSKVAM-PERFEKT

 

 • spavajmo
 • spavajte
 • spava
 • spavasmo
 • spavaste

AORIST-PROżLO SVRżENO VR

 

 • spavaše
 • spavah
 • spavaše
 • spavaše
 • spavasmo
 • spavaste

IMPERATIV

PRVI

 • spavahu
 • spavao/la bih
 • spavao/la bi
 • spavao/la/lo bi
 • spavali/le bismo
 • spavali/le/la bi

DRUGI

 • bio/la bih spavao/la
 • bio/la bi spavao/la
 • bio/la/lo bi spavao/la/lo
 • bili/le bismo spavali/le
 • bili/le biste spavali/le
 • bili/le/la bi spavali/le/la