PASSO DA QUI
HR.png smanjiti

INFINITIV

 

 • smanjiti

PREZENT

 

 • smanjim
 • sanjiš
 • smanji
 • smanjimo
 • smanjite
 • smanje

PRVI

 • ću smanjiti
 • ćeš smanjiti
 • će smanjiti
 • ćemo smanjiti
 • ćete smanjiti
 • će smanjiti
 

DRUGI

 • budem smanjio/la
 • budeš smanjio/la
 • bude smanjio/la/lo
 • budemo smanjili/le
 • budete smanjili/le
 • budu smanjili/le/la

FUTUR

 

 • smanjio/la sam
 • smanjio/la si
 • smanjio/la/lo je
 • smanjili/le smo
 • smanjili/le ste
 • smanjili/le/la su

PERFEKT

 

 • bio/la sam smanjio/la
 • bio/la si smanjio/la
 • bio/la/lo je smanjio/la/lo
 • bili/le smo smanjili/le
 • bili/le ste smanjili/le
 • bili/le/la su smanjili/le/la

PLUSKVAM-PERFEKT

 

 • smanjimo
 • smanjite
 • smanji
 • smanjismo
 • smanjiste

AORIST-PROżLO SVRżENO VR

 

 • smanjiše
 • smanjah
 • smanjaše
 • smanjaše
 • smanjasmo
 • smanjaste

IMPERATIV

PRVI

 • smanjahu
 • smanjio/la bih
 • smanjio/la bi
 • smanjio/la/lo bi
 • smanjili/le bismo
 • smanjili/le/la bi

DRUGI

 • bio/la bih smanjio/la
 • bio/la bi smanjio/la
 • bio/la/lo bi smanjio/la/lo
 • bili/le bismo smanjili/le
 • bili/le biste smanjili/le
 • bili/le/la bi smanjili/le/la