PASSO DA QUI
VE.png ónxar

Infinito

 

 • ónxar

Part. Pres. Progressivo

 

 • drio ónxar

Part. Passato

 

 • ónto
 • ónta
 • unti
 • ónte
 • onxésto

Gerundio Presente

 

 • onxendo

Indicativo

presente

 • ónxo
 • te unxi
 • l' / £a ónxe
 • onxémo
 • onxì
 • i / £e ónxe

imperfetto

 • onxéa
 • te unxi
 • l' / £a onxéa
 • onxévimo
 • onxivi
 • i / £e onxéa
 

futuro

 • onxarò
 • te onxarè
 • l' / £a onxarà
 • onxarémo
 • onxarè
 • i / £e onxarà

passato composto

 • go (ò) ónto
 • te ga (ghè) ónto
 • l' / £a ga ónto
 • gavémo ónto
 • gavi ónto
 • i / £e ga ónto
 

trapassato

 • gavèa ónto
 • te gavivi ónto
 • el / £a gavèa ónto
 • gavévimo ónto
 • gavivi ónto
 • i / £e gavèa ónto

futuro composto

 • gavarò ónto
 • te gavarè ónto
 • el / £a gavarà ónto
 • gavarémo ónto
 • gavarè ónto
 • i / £e gavarà ónto

Congiuntivo

presente

 • ónxa
 • te unxi
 • l' / £a ónxa
 • onxèmo
 • onxì
 • i / £e ónxa

imperfetto

 • onxése
 • te unxisi
 • l' / £a onxése
 • onxésimo
 • unxisi
 • i / £e onxése
 

passato

 • gabia ónto
 • te ga(b)i ónto
 • el / £a gabia ónto
 • gavémo ónto
 • gavì ónto
 • i / £e gabia ónto

trapassato

 • gavése ónto
 • te gavisi ónto
 • el / £a gavése ónto
 • gavésimo ónto
 • gavisi ónto
 • i / £e gavése ónto

Condizionale

presente

 • onxaria
 • te onxarisi
 • l' / £a onxaria
 • onxrisimo
 • onxarisi
 • i / £e onxaria

passato

 • gavaria ónto
 • te gavarisi ónto
 • el / £a gavaria ónto
 • gavarisime ónto
 • gavarisi ónto
 • i / £e gavaria ónto

Imperativo

trapassato

 • unxi
 • che l' / £a ónxa
 • onxémo
 • onxì
 • che i / £e ónxa

affermativo

 • no stà ónxar
 • che no 'l / £a staga ónxar
 • no stémo ónxar
 • no sté ónxar
 • che no i / £e staga ónxar

Imperativo di cortesia

trapassato

 • l'/ £a ónxa
 • i / £e ónxa

affermativo

 • no 'l / £a staga ónxar
 • no i / £e staga ónxar

Imperativo con pronome aggiunto

 

 • ónxe£o / ónxeme

Indicativo Interrogativo

presente

 • ónxoi ?
 • ùnxito ?
 • ónxe£o / e£a ?
 • onxémoi ?
 • onxìo ?
 • ónxe£i / e£e ?

imperfetto

 • *
 • unxìvito ?
 • onxéve£o / éve£a ?
 • *
 • *
 • onxéve£i / éve£e ?
 

futuro

 • onxaròi ?
 • onxarèto ?
 • onxarà£o / rà£a ?
 • onxarémoi ?
 • onxarèo
 • onxarà£i / rà£e ?

passato composto

 • *
 • ghèto (àtu ?) ónto ?
 • ga£o / ga£e ónto ?
 • *
 • gavìo ónto ?
 • ga£i / ga£e ónto ?
 

trapassato

 • *
 • gavivito ónto ?
 • gavéve£o / gavéve£a ónto ?
 • *
 • *
 • gavéve£i / gavéve£e ónto ?

futuro composto

 • *
 • gavaréto ónto ?
 • gavarà£o / gavarà£a ónto ?
 • *
 • *
 • gavarà£i / gavarà£e ónto ?

Condizionale Interrogativo

presente

 • *
 • onxarìsito ?
 • onxarìse£o ? / rìse£a ?
 • *
 • *
 • onxarìse£i ? / rìse£e ?

passato composto

 • *
 • gavarìsito ónto?
 • gavarìse£o / gavarìse£a ónto ?
 • *
 • *
 • gavarìse£i / gavarìse£e ónto ?