PASSO DA QUI
VE.png strénxar

Infinito

 

 • strénxar

Part. Pres. Progressivo

 

 • drio strénxar

Part. Passato

 

 • stréto
 • stréta
 • striti
 • stréto
 • strenxésto

Gerundio Presente

 

 • strenxendo

Indicativo

presente

 • strénxo
 • te strinxi
 • el / £a strénxe
 • strenxémo
 • strenxì
 • i / £e strénxe

imperfetto

 • strenxéa
 • te strenxivi
 • el / £a strenxéa
 • strenxévimo
 • strenxivi
 • i / £e strenxéa
 

futuro

 • strenxarò
 • te strenxarè
 • el / £a strenxarà
 • strenxarémo
 • strenxarè
 • i / £e strenxarà

passato composto

 • go stréto
 • te ga (ghé) stréto
 • el / £a ga stréto
 • gavémo (òn) stréto
 • gavi stréto
 • i / £e ga stréto
 

trapassato

 • gavéa stréto
 • te gavivi stréto
 • el / £a gavéa stréto
 • gavévimo stréto
 • gavivi stréto
 • i / £e gavéa stréto

futuro composto

 • gavarò stréto
 • te gavarè stréto
 • el / £a gavarà stréto
 • gavarémo stréto
 • gavarè stréto
 • i / £e gavarà stréto

Congiuntivo

presente

 • che strénxa
 • che te strinxi
 • che el / £a strénxa
 • che strenxémo
 • che strenxì
 • che i / £e strénxa

imperfetto

 • che strenxése
 • che te strenxisi
 • che el / £a strenxése
 • che strenxésimo
 • che strenxisi
 • che i / £e strenxése
 

passato

 • che gabia stréto
 • che te ga(b)i stréto
 • che el / £a gabia stréto
 • che gavémo (òne) stréto
 • che gavi stréto
 • che i / £e gabia stréto

trapassato

 • che gavése stréto
 • che te gavisi stréto
 • che el / £a gavése stréto
 • che gavésimo stréto
 • che gavisi stréto
 • che i / £e gavése stréto

Condizionale

presente

 • strenxaria
 • te strenxarisi
 • el / £a strenxaria
 • strenxarisimo
 • strenxarisi
 • i / £e strenxaria

passato

 • gavaria stréto
 • te gavarisi stréto
 • el / £a gavaria stréto
 • gavarisimo stréto
 • gavarisi stréto
 • i / £e gavaria stréto

Imperativo

trapassato

 • strinxi
 • che el / £a strénxa
 • strenxémo
 • strenxì
 • che i / £e strénxa

affermativo

 • no stà strénxar
 • che no 'l /£a staga strénxar
 • no stémo strénxar
 • no sté strénxar
 • che no i / £e staga strénxar

Imperativo di cortesia

trapassato

 • el / £a strénxa
 • i / £e strénxa

affermativo

 • no 'l / £a staga strénxar
 • no i / £e staga strénxar

Imperativo con pronome aggiunto

 

 • strénxe£o / strénxeme

Indicativo Interrogativo

presente

 • strénxo(i) ?
 • strìnxito ?
 • strénxe£o ? / e£a ?
 • strenxémo(i) ?
 • strenxìo ?
 • strénxe£i ? / e£e ?

imperfetto

 • *
 • strenxìvito
 • strenxéve£o ? / éve£a ?
 • *
 • *
 • strenxéve£i ? / éve£e ?
 

futuro

 • strenxarò(i) ?
 • strenxarèto
 • strenxarà£o ? / arà£a ?
 • strenxarémo ?
 • strenxarèo ?
 • strenxarà£i ? / arà£e ?

passato composto

 • go(nt)i stréto ?
 • ghèto (ghètu) stréto ?
 • ga£o / ga£a stréto ?
 • *
 • gavio stréto ?
 • ga£i / ga£e stréto ?
 

trapassato

 • *
 • gavìvito stréto ?
 • gavéve£o / gavéve£a stréto ?
 • *
 • *
 • gavéve£i / gavéve£i stréto ?

futuro composto

 • *
 • gavarèto stréto?
 • gavarà£o / gavarà£a stréto ?
 • *
 • *
 • gavarà£i / gavarà£e stréto ?

Condizionale Interrogativo

presente

 • *
 • strenxarìsito ?
 • strenxarìse£o ? / arìse£a ?
 • *
 • *
 • strenxarìse£i ? / arìse£e ?

passato composto

 • *
 • gavarìsito stréto ?
 • gavarìse£o / gavarìse£a stréto ?
 • *
 • *
 • gavarise£i / gavarise£e stréto ?