SK.png oslepiť

NEURČITOK

 

 • oslepiť

PRECHODNÍK

 

 • oslepiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • oslepiaci
 • oslepiaca
 • oslepiace
 • oslepiaci
 • oslepiace
 • oslepiace

Minulé Činné

 • oslepivší
 • oslepivšia
 • oslepivšie
 • oslepivší
 • oslepivšie
 • oslepivšie
 

Minulé Trpné

 • oslepený
 • oslepená
 • oslepené
 • oslepení
 • oslepené
 • oslepené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • oslepím
 • oslepíš
 • oslepí
 • oslepíme
 • oslepíte
 • oslepia

Budúci Čas

 • oslepím
 • oslepíš
 • oslepí
 • oslepíme
 • oslepíte
 • oslepia
 

Minulý Čas

 • oslepil/a/o som
 • oslepil/a/o si
 • oslepil/a/o
 • oslepili sme
 • oslepili ste
 • oslepili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • oslepil/a/o by som
 • oslepil/a/o by si
 • oslepil/a/o by
 • oslepili by sme
 • oslepili by ste
 • oslepili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som oslepil/a/o
 • bol/a/o by si oslepil/a/o
 • bol/a/o by oslepil/a/o
 • boli by sme oslepili
 • boli by ste oslepili
 • boli by oslepili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • oslep!
 • nech oslepí!
 • oslepme!
 • oslepte!
 • nech oslepia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • oslepenie