SK.png overiť

NEURČITOK

 

 • overiť

PRECHODNÍK

 

 • overiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • overiaci
 • overiaca
 • overiace
 • overiaci
 • overiace
 • overiace

Minulé Činné

 • overivší
 • overivšia
 • overivšie
 • overivší
 • overivšie
 • overivšie
 

Minulé Trpné

 • overený
 • overená
 • overené
 • overení
 • overené
 • overené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • overím
 • overíš
 • overí
 • overíme
 • overíte
 • overia

Budúci Čas

 • overím
 • overíš
 • overí
 • overíme
 • overíte
 • overia
 

Minulý Čas

 • overil/a/o som
 • overil/a/o si
 • overil/a/o
 • overili sme
 • overili ste
 • overili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • overil/a/o by som
 • overil/a/o by si
 • overil/a/o by
 • overili by sme
 • overili by ste
 • overili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som overil/a/o
 • bol/a/o by si overil/a/o
 • bol/a/o by overil/a/o
 • boli by sme overili
 • boli by ste overili
 • boli by overili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • over!
 • nech overí!
 • overme!
 • overte!
 • nech overia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • overenie