SK.png ohnúť

NEURČITOK

 

 • ohnúť

PRECHODNÍK

 

 • ohnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • ohnúci
 • ohnúca
 • ohnúce
 • ohnúci
 • ohnúce
 • ohnúce

Minulé Činné

 • ohnuvší
 • ohnuvšia
 • ohnuvšie
 • ohnuvší
 • ohnuvšie
 • ohnuvšie
 

Minulé Trpné

 • ohnutý
 • ohnutá
 • ohnuté
 • ohnutí
 • ohnuté
 • ohnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ohnem
 • ohneš
 • ohne
 • ohneme
 • ohnete
 • ohnú

Budúci Čas

 • ohnem
 • ohneš
 • ohne
 • ohneme
 • ohnete
 • ohnú
 

Minulý Čas

 • oh-ol/la/lo som
 • oh-ol/la/lo si
 • oh-ol/la/lo
 • ohli sme
 • ohli ste
 • ohli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • oh-ol/la/lo by som
 • oh-ol/la/lo by si
 • oh-ol/la/lo by
 • ohli by sme
 • ohli by ste
 • ohli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som oh-ol/la/lo
 • bol/a/o by si oh-ol/la/lo
 • bol/a/o by oh-ol/la/lo
 • boli by sme ohli
 • boli by ste ohli
 • boli by ohli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ohni!
 • nech ohne!
 • ohnime!
 • ohnite!
 • nech ohnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • ohnutie