SK.png opustiť

NEURČITOK

 

 • opustiť

PRECHODNÍK

 

 • opustiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • opustiaci
 • opustiaca
 • opustiace
 • opustiaci
 • opustiace
 • opustiace

Minulé Činné

 • opustivší
 • opustivšia
 • opustivšie
 • opustivší
 • opustivšie
 • opustivšie
 

Minulé Trpné

 • opustený
 • opustená
 • opustené
 • opustení
 • opustené
 • opustené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • opustím
 • opustíš
 • opustí
 • opustíme
 • opustíte
 • opustia

Budúci Čas

 • opustím
 • opustíš
 • opustí
 • opustíme
 • opustíte
 • opustia
 

Minulý Čas

 • opustil/a/o som
 • opustil/a/o si
 • opustil/a/o
 • opustili sme
 • opustili ste
 • opustili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • opustil/a/o by som
 • opustil/a/o by si
 • opustil/a/o by
 • opustili by sme
 • opustili by ste
 • opustili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som opustil/a/o
 • bol/a/o by si opustil/a/o
 • bol/a/o by opustil/a/o
 • boli by sme opustili
 • boli by ste opustili
 • boli by opustili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • opusť!
 • nech opustí!
 • opusťme!
 • opusťte!
 • nech opustia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • opustenie