SK.png pokračovať

NEURČITOK

 

 • pokračovať

PRECHODNÍK

 

 • pokračujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • pokračujúci
 • pokračujúca
 • pokračujúce
 • pokračujúci
 • pokračujúce
 • pokračujúce

Minulé Činné

 • pokračovavší
 • pokračovavšia
 • pokračovavšie
 • pokračovavší
 • pokračovavšie
 • pokračovavšie
 

Minulé Trpné

 • pokračovaný
 • pokračovaná
 • pokračované
 • pokračovaní
 • pokračované
 • pokračované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pokračujem
 • pokračuješ
 • pokračuje
 • pokračujeme
 • pokračujete
 • pokračujú

Budúci Čas

 • budem pokračovať
 • budeš pokračovať
 • bude pokračovať
 • budeme pokračovať
 • budete pokračovať
 • budú pokračovať
 

Minulý Čas

 • pokračoval/a/o som
 • pokračoval/a/o si
 • pokračoval/a/o
 • pokračovali sme
 • pokračovali ste
 • pokračovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pokračoval/a/o by som
 • pokračoval/a/o by si
 • pokračoval/a/o by
 • pokračovali by sme
 • pokračovali by ste
 • pokračovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som pokračoval/a/o
 • bol/a/o by si pokračoval/a/o
 • bol/a/o by pokračoval/a/o
 • boli by sme pokračovali
 • boli by ste pokračovali
 • boli by pokračovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • pokračuj!
 • nech pokračuje!
 • pokračujme!
 • pokračujte!
 • nech pokračuje!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • pokračovanie