SK.png počať

NEURČITOK

 

 • počať

PRECHODNÍK

 

 • počnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • počnúci
 • počnúca
 • počnúce
 • počnúci
 • počnúce
 • počnúce

Minulé Činné

 • počavší
 • počavšia
 • počavšie
 • počavší
 • počavšie
 • počavšie
 

Minulé Trpné

 • počatý
 • počatá
 • počaté
 • počatí
 • počaté
 • počaté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • počnem
 • počneš
 • počne
 • počneme
 • počnete
 • počnú

Budúci Čas

 • počnem
 • počneš
 • počne
 • počneme
 • počnete
 • počnú
 

Minulý Čas

 • počal/a/o som
 • počal/a/o si
 • počal/a/o
 • počali sme
 • počali ste
 • počali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • počal/a/o by som
 • počal/a/o by si
 • počal/a/o by
 • počali by sme
 • počali by ste
 • počali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som počal/a/o
 • bol/a/o by si počal/a/o
 • bol/a/o by počal/a/o
 • boli by sme počali
 • boli by ste počali
 • boli by počali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • počni!
 • nech počne!
 • počnime!
 • počnite!
 • nech počnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • počatie