SK.png pobývať

NEURČITOK

 

 • pobývať

PRECHODNÍK

 

 • pobývajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • pobývajúci
 • pobývajúca
 • pobývajúce
 • pobývajúci
 • pobývajúce
 • pobývajúce

Minulé Činné

 • pobývavší
 • pobývavšia
 • pobývavšie
 • pobývavší
 • pobývavšie
 • pobývavšie
 

Minulé Trpné

 • pobývaný
 • pobývaná
 • pobývané
 • pobývaní
 • pobývané
 • pobývané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pobývam
 • pobývaš
 • pobýva
 • pobývame
 • pobývate
 • pobývajú

Budúci Čas

 • budem pobývať
 • budeš pobývať
 • bude pobývať
 • budeme pobývať
 • budete pobývať
 • budú pobývať
 

Minulý Čas

 • pobýval/a/o som
 • pobýval/a/o si
 • pobýval/a/o
 • pobývali sme
 • pobývali ste
 • pobývali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pobýval/a/o by som
 • pobýval/a/o by si
 • pobýval/a/o by
 • pobývali by sme
 • pobývali by ste
 • pobývali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som pobýval/a/o
 • bol/a/o by si pobýval/a/o
 • bol/a/o by pobýval/a/o
 • boli by sme pobývali
 • boli by ste pobývali
 • boli by pobývali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • pobývaj!
 • nech pobýva!
 • pobývajme!
 • pobývajte!
 • nech pobýva!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • pobývanie