SK.png pobozkať

NEURČITOK

 

 • pobozkať

PRECHODNÍK

 

 • pobozkajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • pobozkajúci
 • pobozkajúca
 • pobozkajúce
 • pobozkajúci
 • pobozkajúce
 • pobozkajúce

Minulé Činné

 • pobozkavší
 • pobozkavšia
 • pobozkavšie
 • pobozkavší
 • pobozkavšie
 • pobozkavšie
 

Minulé Trpné

 • pobozkaný
 • pobozkaná
 • pobozkané
 • pobozkaní
 • pobozkané
 • pobozkané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pobozkám
 • pobozkáš
 • pobozká
 • pobozkáme
 • pobozkáte
 • pobozkajú

Budúci Čas

 • pobozkám
 • pobozkáš
 • pobozká
 • pobozkáme
 • pobozkáte
 • pobozkajú
 

Minulý Čas

 • pobozkal/a/o som
 • pobozkal/a/o si
 • pobozkal/a/o
 • pobozkali sme
 • pobozkali ste
 • pobozkali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pobozkal/a/o by som
 • pobozkal/a/o by si
 • pobozkal/a/o by
 • pobozkali by sme
 • pobozkali by ste
 • pobozkali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som pobozkal/a/o
 • bol/a/o by si pobozkal/a/o
 • bol/a/o by pobozkal/a/o
 • boli by sme pobozkali
 • boli by ste pobozkali
 • boli by pobozkali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • pobozkaj!
 • nech pobozká!
 • pobozkajme!
 • pobozkajte!
 • nech pobozká!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • pobozkanie