SK.png pobádať

NEURČITOK

 

 • pobádať

PRECHODNÍK

 

 • pobádajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • pobádajúci
 • pobádajúca
 • pobádajúce
 • pobádajúci
 • pobádajúce
 • pobádajúce

Minulé Činné

 • pobádavší
 • pobádavšia
 • pobádavšie
 • pobádavší
 • pobádavšie
 • pobádavšie
 

Minulé Trpné

 • pobádaný
 • pobádaná
 • pobádané
 • pobádaní
 • pobádané
 • pobádané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pobádam
 • pobádaš
 • pobáda
 • pobádame
 • pobádate
 • pobádajú

Budúci Čas

 • budem pobádať
 • budeš pobádať
 • bude pobádať
 • budeme pobádať
 • budete pobádať
 • budú pobádať
 

Minulý Čas

 • pobádal/a/o som
 • pobádal/a/o si
 • pobádal/a/o
 • pobádali sme
 • pobádali ste
 • pobádali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pobádal/a/o by som
 • pobádal/a/o by si
 • pobádal/a/o by
 • pobádali by sme
 • pobádali by ste
 • pobádali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som pobádal/a/o
 • bol/a/o by si pobádal/a/o
 • bol/a/o by pobádal/a/o
 • boli by sme pobádali
 • boli by ste pobádali
 • boli by pobádali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • pobádaj!
 • nech pobáda!
 • pobádajme!
 • pobádajte!
 • nech pobádajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • pobádanie