SK.png plytvať

NEURČITOK

 

 • plytvať

PRECHODNÍK

 

 • plytvajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plytvajúci
 • plytvajúca
 • plytvajúce
 • plytvajúci
 • plytvajúce
 • plytvajúce

Minulé Činné

 • plytvavší
 • plytvavšia
 • plytvavšie
 • plytvavší
 • plytvavšie
 • plytvavšie
 

Minulé Trpné

 • plytvaný
 • plytvaná
 • plytvané
 • plytvaní
 • plytvané
 • plytvané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plytvám
 • plytváš
 • plytvá
 • plytváme
 • plytváte
 • plytvú

Budúci Čas

 • budem plytvať
 • budeš plytvať
 • bude plytvať
 • budeme plytvať
 • budete plytvať
 • budú plytvať
 

Minulý Čas

 • plytval/a/o som
 • plytval/a/o si
 • plytval/a/o
 • plytvali sme
 • plytvali ste
 • plytvali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plytval/a/o by som
 • plytval/a/o by si
 • plytval/a/o by
 • plytvali by sme
 • plytvali by ste
 • plytvali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som plytval/a/o
 • bol/a/o by si plytval/a/o
 • bol/a/o by plytval/a/o
 • boli by sme plytvali
 • boli by ste plytvali
 • boli by plytvali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plytvaj!
 • nech plytvá!
 • plytvajme!
 • plytvajte!
 • nech plytvú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plytvanie