SK.png plynúť

NEURČITOK

 

 • plynúť

PRECHODNÍK

 

 • plynúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plynúci
 • plynúca
 • plynúce
 • plynúci
 • plynúce
 • plynce

Minulé Činné

 • plynuvší
 • plynuvšia
 • plynuvšie
 • plynuvší
 • plynuvšie
 • plynuvšie
 

Minulé Trpné

 • plynutý
 • plynutá
 • plynuté
 • plynutí
 • plynuté
 • plynuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plyniem
 • plynieš
 • plynie
 • plynieme
 • plyniete
 • plynú

Budúci Čas

 • budem plynúť
 • budeš plynúť
 • bude plynúť
 • budeme plynúť
 • budete plynúť
 • budú plynúť
 

Minulý Čas

 • plynul/a/o som
 • plynul/a/o si
 • plynul/a/o
 • plynuli sme
 • plynuli ste
 • plynuli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plynul/a/o by som
 • plynul/a/o by si
 • plynul/a/o by
 • plynuli by sme
 • plynuli by ste
 • plynuli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som plynul/a/o
 • bol/a/o by si plynul/a/o
 • bol/a/o by plynul/a/o
 • boli by sme plynuli
 • boli by ste plynuli
 • boli by plynuli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plyò!
 • nech plynie!
 • plyòme!
 • plyòte!
 • nech plynú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plynutie