SK.png plodiť

NEURČITOK

 

 • plodiť

PRECHODNÍK

 

 • plodc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plodiaci
 • plodiaca
 • plodiace
 • plodiaci
 • plodiace
 • plodiace

Minulé Činné

 • plodivší
 • plodivšia
 • plodivšie
 • plodivší
 • plodivšie
 • plodivšie
 

Minulé Trpné

 • plodený
 • plodená
 • plodené
 • plodení
 • plodené
 • plodené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plodím
 • plodíš
 • plodí
 • plodíme
 • plodíte
 • plodia

Budúci Čas

 • budem plodiť
 • budeš plodiť
 • bude plodiť
 • budeme plodiť
 • budete plodiť
 • budú plodiť
 

Minulý Čas

 • plodil/a/o som
 • plodil/a/o si
 • plodil/a/o
 • plodili sme
 • plodili ste
 • plodili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plodil/a/o by som
 • plodil/a/o by si
 • plodil/a/o by
 • plodili by sme
 • plodili by ste
 • plodili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som plodil/a/o
 • bol/a/o by si plodil/a/o
 • bol/a/o by plodil/a/o
 • boli by sme plodili
 • boli by ste plodili
 • boli by plodili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ploï!
 • nech plodí!
 • ploïme!
 • ploïte!
 • nech plodia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plodenie