SK.png plniť

NEURČITOK

 

 • plniť

PRECHODNÍK

 

 • plniac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plniaci
 • plniaca
 • plniace
 • plniaci
 • plniace
 • plniace

Minulé Činné

 • plnivší
 • plnivšia
 • plnivšie
 • plnivší
 • plnivšie
 • plnivšie
 

Minulé Trpné

 • plnený
 • plnená
 • plnené
 • plnení
 • plnené
 • plnené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plním
 • plníš
 • plní
 • plníme
 • plníte
 • plnia

Budúci Čas

 • budem plniť
 • budeš plniť
 • bude plniť
 • budeme plniť
 • budete plniť
 • budú plniť
 

Minulý Čas

 • plnil/a/o som
 • plnil/a/o si
 • plnil/a/o
 • plnili sme
 • plnili ste
 • plnili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plnil/a/o by som
 • plnil/a/o by si
 • plnil/a/o by
 • plnili by sme
 • plnili by ste
 • plnili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som plnil/a/o
 • bol/a/o by si plnil/a/o
 • bol/a/o by plnil/a/o
 • boli by sme plnili
 • boli by ste plnili
 • boli by plnili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plò!
 • nech plní!
 • plòme!
 • plòte!
 • nech plnia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plnenie