SK.png plesnivieť

NEURČITOK

 

 • plesnivieť

PRECHODNÍK

 

 • plesnivejúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plesnivejúi
 • plesnivejúca
 • plesnivejúce
 • plesnivejúci
 • plesnivejúce
 • plesnivejúce

Minulé Činné

 • plesnivší
 • plesnivšia
 • plesnivšie
 • plesnivší
 • plesnivšie
 • plesnivšie
 

Minulé Trpné

 • plesnivený
 • plesnivená
 • plesnivené
 • plesnivení
 • plesnivené
 • plesnivené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plesniviem
 • plesnivieš
 • plesnivie
 • plesnivieme
 • plesniviete
 • plesnivia

Budúci Čas

 • budem plesnivieť
 • budeš plesnivieť
 • bude plesnivieť
 • budeme plesnivieť
 • budete plesnivieť
 • budú plesnivieť
 

Minulý Čas

 • plesnivel/a/o som
 • plesnivel/a/o si
 • plesnivel/a/o
 • plesniveli sme
 • plesniveli ste
 • plesniveli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plesnivel/a/o by som
 • plesnivel/a/o by si
 • plesnivel/a/o by
 • plesniveli by sme
 • plesniveli by ste
 • plesniveli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som plesnivel/a/o
 • bol/a/o by si plesnivel/a/o
 • bol/a/o by plesnivel/a/o
 • boli by sme plesniveli
 • boli by ste plesniveli
 • boli by plesniveli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plesnivej!
 • nech plesnivie!
 • plesnivme!
 • plesnivte!
 • nech plesnivejú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plesnivenie