SK.png plesať

NEURČITOK

 

 • plesať

PRECHODNÍK

 

 • plesajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plesajúci
 • plesajúca
 • plesajúce
 • plesajúci
 • plesajúce
 • plesajúce

Minulé Činné

 • plesavší
 • plesavšia
 • plesavšie
 • plesavší
 • plesavšie
 • plesavšie
 

Minulé Trpné

 • plesaný
 • plesaná
 • plesané
 • plesaní
 • plesané
 • plesané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plesám
 • plesáš
 • plesá
 • plesáme
 • plesáte
 • plesajú

Budúci Čas

 • budem plesať
 • budeš plesať
 • bude plesať
 • budeme plesať
 • budete plesať
 • budú plesať
 

Minulý Čas

 • plesal/a/o som
 • plesal/a/o si
 • plesal/a/o
 • plesali sme
 • plesali ste
 • plesali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plesal/a/o by som
 • plesal/a/o by si
 • plesal/a/o by
 • plesali by sme
 • plesali by ste
 • plesali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som plesal/a/o
 • bol/a/o by si plesal/a/o
 • bol/a/o by plesal/a/o
 • boli by sme plesali
 • boli by ste plesali
 • boli by plesali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plesaj!
 • nech plesá!
 • plesajme!
 • plesajte!
 • nech plesajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plesanie