SK.png plaziť sa

NEURČITOK

 

 • plaziť sa

PRECHODNÍK

 

 • plaziac sa

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plaziaci sa
 • plaziaca sa
 • plaziace sa
 • plaziaci sa
 • plaziace sa
 • plaziace sa

Minulé Činné

 • plazivší sa
 • plazivšia sa
 • plazivšie sa
 • plazivši sa
 • plazivšie sa
 • plazivšie sa
 

Minulé Trpné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plazím sa
 • plazíš sa
 • plazí sa
 • plazíme sa
 • plazíte sa
 • plazia sa

Budúci Čas

 • budem sa plaziť
 • budeš sa plaziť
 • bude sa plaziť
 • budeme sa plaziť
 • budete sa plaziť
 • budú sa plaziť
 

Minulý Čas

 • plazil/a/o som sa
 • plazil/a/o si sa
 • plazil/a/o sa
 • plazili sme sa
 • plazili ste sa
 • plazili sa

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plazil/a/o by som sa
 • plazil/a/o by si sa
 • plazil/a/o by sa
 • plazili by sme sa
 • plazili by ste sa
 • plazili by sa

Minulý Časo

 • bol/a/o by som sa plazil/a/o
 • bol/a/o by si sa plazil/a/o
 • bol/a/o by sa plazil/a/o
 • boli by sme sa plazili
 • boli by ste sa plazili
 • boli by sa plazili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plaz sa!
 • nech sa plazí!
 • plazme sa!
 • plazte sa!
 • nech sa plazia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plazenie