SK.png plaviť

NEURČITOK

 

 • plaviť

PRECHODNÍK

 

 • plaviac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • plaviaci
 • plaviaca
 • plaviace
 • plaviaci
 • plaviace
 • plaviace

Minulé Činné

 • plavivší
 • plavivšia
 • plavivšie
 • plavivší
 • plavivšie
 • plavivšie
 

Minulé Trpné

 • plavený
 • plavená
 • plavené
 • plavení
 • plavené
 • plavené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plavím
 • plavíš
 • plaví
 • plavíme
 • plavíte
 • plavia

Budúci Čas

 • budem plaviť
 • budeš plaviť
 • bude plaviť
 • budeme plaviť
 • budete plaviť
 • budú plaviť
 

Minulý Čas

 • plavil/a/o som
 • plavil/a/o si
 • plavil/a/o
 • plavili sme
 • plavili ste
 • plavili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • plavil/a/o by som
 • plavil/a/o by si
 • plavil/a/o by
 • plavili by sme
 • plavili by ste
 • plavili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som plavil/a/o
 • bol/a/o by si plavil/a/o
 • bol/a/o by plavil/a/o
 • boli by sme plavili
 • boli by ste plavili
 • boli by plavili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plav!
 • nech plaví!
 • plavme!
 • plavte!
 • nech plavia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • plavenie