SK.png platiť

NEURČITOK

 

 • platiť

PRECHODNÍK

 

 • platiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • platiaci
 • platiaca
 • platiace
 • platiaci
 • platiace
 • platiace

Minulé Činné

 • plativší
 • plativšia
 • plativšie
 • plativší
 • plativšie
 • plativšie
 

Minulé Trpné

 • platený
 • platená
 • platené
 • platení
 • platené
 • platené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • platím
 • platíš
 • platí
 • platíme
 • platíte
 • platia

Budúci Čas

 • budem platiť
 • budeš platiť
 • bude platiť
 • budeme platiť
 • budete platiť
 • budú platiť
 

Minulý Čas

 • platil/a/o som
 • platil/a/o si
 • platil/a/o
 • platili sme
 • platili ste
 • platili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • platil/a/o by som
 • platil/a/o by si
 • platil/a/o by
 • platili by sme
 • platili by ste
 • platili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som platil/a/o
 • bol/a/o by si platil/a/o
 • bol/a/o by platil/a/o
 • boli by sme platili
 • boli by ste platili
 • boli by platili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • plať!
 • nech platí!
 • plaťme!
 • plaťte!
 • nech platia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • platenie