SK.png ochrániť

NEURČITOK

 

 • ochrániť

PRECHODNÍK

 

 • ochrániac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • ochrániaci
 • ochrániaca
 • ochrániace
 • ochrániaci
 • ochrániace
 • ochrániace

Minulé Činné

 • ochránivší
 • ochránivšia
 • ochránivšie
 • ochránivší
 • ochránivšie
 • ochránivšie
 

Minulé Trpné

 • ochránený
 • ochránená
 • ochránené
 • ochránení
 • ochránené
 • ochránené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ochránim
 • ochrániš
 • ochráni
 • ochránime
 • ochránite
 • ochránia

Budúci Čas

 • ochránim
 • ochrániš
 • ochráni
 • ochránime
 • ochránite
 • ochránia
 

Minulý Čas

 • ochránil/a/o som
 • ochránil/a/o si
 • ochránil/a/o
 • ochránili sme
 • ochránili ste
 • ochránili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ochránil/a/o by som
 • ochránil/a/o by si
 • ochránil/a/o by
 • ochránili by sme
 • ochránili by ste
 • ochránili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som ochránil/a/o
 • bol/a/o by si ochránil/a/o
 • bol/a/o by ochránil/a/o
 • boli by sme ochránili
 • boli by ste ochránili
 • boli by ochránili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ochráò!
 • nech ochráni!
 • ochráòme!
 • ochráòte!
 • nech ochránia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • ochránenie