SK.png odviesť

NEURČITOK

 

 • odviesť

PRECHODNÍK

 

 • odvedúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Minulé Činné

 • odveduvší
 • odveduvšia
 • odveduvšie
 • odveduvší
 • odveduvšie
 • odveduvšie
 

Minulé Trpné

 • odvedený
 • odvedená
 • odvedené
 • odvedení
 • odvedené
 • odvedené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • odvediem
 • odvedieš
 • odvedie
 • odvedieme
 • odvediete
 • odvedú

Budúci Čas

 • odvediem
 • odvedieš
 • odvedie
 • odvedieme
 • odvediete
 • odvedú
 

Minulý Čas

 • odvied-ol/la/lo som
 • odvied-ol/la/lo si
 • odvied-ol/la/lo
 • odviedli sme
 • odviedli ste
 • odviedli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • odvied-ol/la/lo by som
 • odvied-ol/la/lo by si
 • odvied-ol/la/lo by
 • odviedli by sme
 • odviedli by ste
 • odviedli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som odvied-ol/la/lo
 • bol/a/o by si odvied-ol/la/lo
 • bol/a/o by odvied-ol/la/lo
 • boli by sme odviedli
 • boli by ste odviedli
 • boli by odviedli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • odveï!
 • nech odvedie!
 • odveïme!
 • odveïte!
 • nech odvedie!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • odvedenie