SK.png odolať

NEURČITOK

 

 • odolať

PRECHODNÍK

 

 • odolajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • odolajúci
 • odolajúca
 • odolajúce
 • odolajúci
 • odolajúce
 • odolajúce

Minulé Činné

 • odolavší
 • odolavšia
 • odolavšie
 • odolavší
 • odolavšie
 • odolavšie
 

Minulé Trpné

 • odolaný
 • odolaná
 • odolané
 • odolaní
 • odolané
 • odolané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • odolám
 • odoláš
 • odolá
 • odoláme
 • odoláte
 • odolajú

Budúci Čas

 • odolám
 • odoláš
 • odolá
 • odoláme
 • odoláte
 • odolajú
 

Minulý Čas

 • odolal/a/o som
 • odolal/a/o si
 • odolal/a/o
 • odolali sme
 • odolali ste
 • odolali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • odolal/a/o by som
 • odolal/a/o by si
 • odolal/a/o by
 • odolali by sme
 • odolali by ste
 • odolali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som odolal/a/o
 • bol/a/o by si odolal/a/o
 • bol/a/o by odolal/a/o
 • boli by sme odolali
 • boli by ste odolali
 • boli by odolali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • odolaj!
 • nech odolá!
 • odolajme!
 • odolajte!
 • nech odolajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • odolanie