SK.png obliekať

NEURČITOK

 

 • obliekať

PRECHODNÍK

 

 • obliekajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • obliekajúci
 • obliekajúca
 • obliekajúce
 • obliekajúci
 • obliekajúce
 • obliekajúce

Minulé Činné

 • obliekavší
 • obliekavšia
 • obliekavšie
 • obliekavší
 • obliekavšie
 • obliekavšie
 

Minulé Trpné

 • obliekaný
 • obliekaná
 • obliekané
 • obliekaní
 • obliekané
 • obliekané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • obliekam
 • obliekaš
 • oblieka
 • obliekame
 • obliekate
 • obliekajú

Budúci Čas

 • budem obliekať
 • budeš obliekať
 • bude obliekať
 • budeme obliekať
 • budete obliekať
 • budú obliekať
 

Minulý Čas

 • obliekal/a/o som
 • obliekal/a/o si
 • obliekal/a/o
 • obliekali sme
 • obliekali ste
 • obliekali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • obliekal/a/o by som
 • obliekal/a/o by si
 • obliekal/a/o by
 • obliekali by sme
 • obliekali by ste
 • obliekali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som obliekal/a/o
 • bol/a/o by si obliekal/a/o
 • bol/a/o by obliekal/a/o
 • boli by sme obliekali
 • boli by ste obliekali
 • boli by obliekali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • obliekaj!
 • nech oblieka!
 • obliekajme!
 • obliekajte!
 • nech obliekajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • obliekanie