SK.png nútiť

NEURČITOK

 

 • nútiť

PRECHODNÍK

 

 • nútiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nútiaci
 • nútiaca
 • nútiace
 • nútiaci
 • nútiace
 • nútiace

Minulé Činné

 • nútivší
 • nútivšia
 • nútivšie
 • nútivší
 • nútivšie
 • nútivšie
 

Minulé Trpné

 • nútený
 • nútená
 • nútené
 • nútení
 • nútené
 • nútené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nútim
 • nútiš
 • núti
 • nútime
 • nútite
 • nútia

Budúci Čas

 • budem nútiť
 • budeš nútiť
 • bude nútiť
 • budeme nútiť
 • budete nútiť
 • budú nútiť
 

Minulý Čas

 • nútil/a/o som
 • nútil/a/o si
 • nútil/a/o
 • nútili sme
 • nútili ste
 • nútili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nútil/a/o by som
 • nútil/a/o by si
 • nútil/a/o by
 • nútili by sme
 • nútili by ste
 • nútili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nútil/a/o
 • bol/a/o by si nútil/a/o
 • bol/a/o by nútil/a/o
 • boli by sme nútili
 • boli by ste nútili
 • boli by nútili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • núť!
 • nech núti!
 • núťme!
 • núťte!
 • nech nútia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nútenie