SK.png nájsť

NEURČITOK

 

 • nájsť

PRECHODNÍK

 

 • nájduc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nájduci
 • nájduca
 • nájduce
 • nájduci
 • nájduce
 • nájduce

Minulé Činné

 • nájduvší
 • nájduvšia
 • nájduvšie
 • nájduvší
 • nájduvšie
 • nájduvšie
 

Minulé Trpné

 • nájdený
 • nájdená
 • nájdené
 • nájdení
 • nájdené
 • nájdené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nájdem
 • nájdeš
 • nájde
 • nájdeme
 • nájdete
 • nájdu

Budúci Čas

 • nájdem
 • nájdeš
 • nájde
 • nájdeme
 • nájdete
 • nájdu
 

Minulý Čas

 • naš-iel/la/lo som
 • naš-iel/la/lo si
 • naš-iel/la/lo
 • našli sme
 • našli ste
 • našli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • naš-iel/la/lo by som
 • naš-iel/la/lo by si
 • naš-iel/la/lo by
 • našli by sme
 • našli by ste
 • našli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som naš-iel/la/lo
 • bol/a/o by si naš-iel/la/lo
 • bol/a/o by naš-iel/la/lo
 • boli by sme našli
 • boli by ste našli
 • boli by našli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nájdi!
 • nech nájde!
 • nájdime!
 • nájdite!
 • nech nájdu!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nájdenie