SK.png nastúpiť

NEURČITOK

 

 • nastúpiť

PRECHODNÍK

 

 • nastúpiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nastúpiaci
 • nastúpiaca
 • nastúpiace
 • nastúpiaci
 • nastúpiace
 • nastúpiace

Minulé Činné

 • nastúpivší
 • nastúpivšia
 • nastúpivšie
 • nastúpivší
 • nastúpivšie
 • nastúpivšie
 

Minulé Trpné

 • nastúpený
 • nastúpená
 • nastúpené
 • nastúpení
 • nastúpené
 • nastúpené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nastúpim
 • nastúpiš
 • nastúpi
 • nastúpime
 • nastúpite
 • nastúpia

Budúci Čas

 • nastúpim
 • nastúpiš
 • nastúpi
 • nastúpime
 • nastúpite
 • nastúpia
 

Minulý Čas

 • nastúpil/a/o som
 • nastúpil/a/o si
 • nastúpil/a/o
 • nastúpili sme
 • nastúpili ste
 • nastúpili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nastúpil/a/o by som
 • nastúpil/a/o by si
 • nastúpil/a/o by
 • nastúpili by sme
 • nastúpili by ste
 • nastúpili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nastúpil/a/o
 • bol/a/o by si nastúpil/a/o
 • bol/a/o by nastúpil/a/o
 • boli by sme nastúpili
 • boli by ste nastúpili
 • boli by nastúpili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nastúp!
 • nech nastúpi!
 • nastúpme!
 • nastúpte!
 • nech nastúpia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nastúpenie