SK.png nastaviť

NEURČITOK

 

 • nastaviť

PRECHODNÍK

 

 • nastaviac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nastaviaci
 • nastaviaca
 • nastaviace
 • nastaviaci
 • nastaviace
 • nastaviace

Minulé Činné

 • nastavivší
 • nastavivšia
 • nastavivšie
 • nastavivší
 • nastavivšie
 • nastavivšie
 

Minulé Trpné

 • nastavený
 • nastavená
 • nastavené
 • nastavení
 • nastavené
 • nastavené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nastavím
 • nastavíš
 • nastaví
 • nastavíme
 • nastavíte
 • nastavia

Budúci Čas

 • nastavím
 • nastavíš
 • nastaví
 • nastavíme
 • nastavíte
 • nastavia
 

Minulý Čas

 • nastavil/a/o som
 • nastavil/a/o si
 • nastavil/a/o
 • nastavili sme
 • nastavili ste
 • nastavili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nastavil/a/o by som
 • nastavil/a/o by si
 • nastavil/a/o by
 • nastavili by sme
 • nastavili by ste
 • nastavili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nastavil/a/o
 • bol/a/o by si nastavil/a/o
 • bol/a/o by nastavil/a/o
 • boli by sme nastavili
 • boli by ste nastavili
 • boli by nastavili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nastav!
 • nech nastaví!
 • nastavme!
 • nastavte!
 • nech nastavia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nastavenie