SK.png narovnať

NEURČITOK

 

 • narovnať

PRECHODNÍK

 

 • narovnajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • narovnajúci
 • narovnajúca
 • narovnajúce
 • narovnajúci
 • narovnajúce
 • narovnajúce

Minulé Činné

 • narovnavší
 • narovnavšia
 • narovnavšie
 • narovnavší
 • narovnavšie
 • narovnavšie
 

Minulé Trpné

 • narovnaný
 • narovnaná
 • narovnané
 • narovnaní
 • narovnané
 • narovnané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narovnám
 • narovnáš
 • narovná
 • narovnáme
 • narovnáte
 • narovnajú

Budúci Čas

 • narovnám
 • narovnáš
 • narovná
 • narovnáme
 • narovnáte
 • narovnajú
 

Minulý Čas

 • narovnal/a/o som
 • narovnal/a/o si
 • narovnal/a/o
 • narovnali sme
 • narovnali ste
 • narovnali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narovnal/a/o by som
 • narovnal/a/o by si
 • narovnal/a/o by
 • narovnali by sme
 • narovnali by ste
 • narovnali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som narovnal/a/o
 • bol/a/o by si narovnal/a/o
 • bol/a/o by narovnal/a/o
 • boli by sme narovnali
 • boli by ste narovnali
 • boli by narovnali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • narovnaj!
 • nech narovná!
 • narovnajme!
 • narovnajte!
 • nech narovnajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • narovnanie