SK.png nariekať

NEURČITOK

 

 • nariekať

PRECHODNÍK

 

 • nariekajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nariekajúci
 • nariekajúca
 • nariekajúce
 • nariekajúci
 • nariekajúce
 • nariekajúce

Minulé Činné

 • nariekavší
 • nariekavšia
 • nariekavšie
 • nariekavší
 • nariekavšie
 • nariekavšie
 

Minulé Trpné

 • nariekaný
 • nariekaná
 • nariekané
 • nariekaní
 • nariekané
 • nariekané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nariekam
 • nariekaš
 • narieka
 • nariekame
 • nariekate
 • nariekajú

Budúci Čas

 • budem nariekať
 • budeš nariekať
 • bude nariekať
 • budeme nariekať
 • budete nariekať
 • budú nariekať
 

Minulý Čas

 • nariekal/a/o som
 • nariekal/a/o si
 • nariekal/a/o
 • nariekali sme
 • nariekali ste
 • nariekali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nariekal/a/o by som
 • nariekal/a/o by si
 • nariekal/a/o by
 • nariekali by sme
 • nariekali by ste
 • nariekali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nariekal/a/o
 • bol/a/o by si nariekal/a/o
 • bol/a/o by nariekal/a/o
 • boli by sme nariekali
 • boli by ste nariekali
 • boli by nariekali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nariekaj!
 • nech narieka!
 • nariekajme!
 • nariekajte!
 • nech nariekajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nariekanie