SK.png naraziť

NEURČITOK

 

 • naraziť

PRECHODNÍK

 

 • naraziac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • naraziaci
 • naraziaca
 • naraziace
 • naraziaci
 • naraziace
 • naraziace

Minulé Činné

 • narazivší
 • narazivšia
 • narazivšie
 • narazivší
 • narazivšie
 • narazivšie
 

Minulé Trpné

 • narazený
 • narazená
 • narazené
 • narazení
 • narazené
 • narazené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narazím
 • narazíš
 • narazí
 • narazíme
 • narazíte
 • narazia

Budúci Čas

 • narazím
 • narazíš
 • narazí
 • narazíme
 • narazíte
 • narazia
 

Minulý Čas

 • narazil/a/o som
 • narazil/a/o si
 • narazil/a/o
 • narazili sme
 • narazili ste
 • narazili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narazil/a/o by som
 • narazil/a/o by si
 • narazil/a/o by
 • narazili by sme
 • narazili by ste
 • narazili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som narazil/a/o
 • bol/a/o by si narazil/a/o
 • bol/a/o by narazil/a/o
 • boli by sme narazili
 • boli by ste narazili
 • boli by narazili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • naraz!
 • nech narazí!
 • narazme!
 • narazte!
 • nech narazia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • narazenie