SK.png narásť

NEURČITOK

 

 • narásť

PRECHODNÍK

 

 • narastúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • narastúci
 • narastúca
 • narastúce
 • narastúci
 • narastúce
 • narastúce

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • narastený
 • narastená
 • narastené
 • narastení
 • narastené
 • narastené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narastiem
 • narastieš
 • narastie
 • narastieme
 • narastiete
 • narastú

Budúci Čas

 • narastiem
 • narastieš
 • narastie
 • narastieme
 • narastiete
 • narastú
 

Minulý Čas

 • narást-ol/la/lo som
 • narást-ol/la/lo si
 • narást-ol/la/lo
 • narástli sme
 • narástli ste
 • narástli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narást-ol/la/lo by som
 • narást-ol/la/lo by si
 • narást-ol/la/lo by
 • narástli by sme
 • narástli by ste
 • narástli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som narást-ol/la/lo
 • bol/a/o by si narást-ol/la/lo
 • bol/a/o by narást-ol/la/lo
 • boli by sme narástli
 • boli by ste narástli
 • boli by narástli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • narasti!
 • nech narastie!
 • narastime!
 • narastite!
 • nech narastú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • narastenie