SK.png namáhať

NEURČITOK

 

 • namáhať

PRECHODNÍK

 

 • namáhajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • namáhajúci
 • namáhajúca
 • namáhajúce
 • namáhajúci
 • namáhajúce
 • namáhajúce

Minulé Činné

 • namáhavší
 • namáhavšia
 • namáhavšie
 • namáhavší
 • namáhavšie
 • namáhavšie
 

Minulé Trpné

 • namáhaný
 • namáhaná
 • namáhané
 • namáhaní
 • namáhané
 • namáhané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • namáham
 • namáhaš
 • namáha
 • namáhame
 • namáhate
 • namáhajú

Budúci Čas

 • budem namáhať
 • budeš namáhať
 • bude namáhať
 • budeme namáhať
 • budete namáhať
 • budú namáhať
 

Minulý Čas

 • namáhal/a/o som
 • namáhal/a/o si
 • namáhal/a/o
 • namáhali sme
 • namáhali ste
 • namáhali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • namáhal/a/o by som
 • namáhal/a/o by si
 • namáhal/a/o by
 • namáhali by sme
 • namáhali by ste
 • namáhali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som namáhal/a/o
 • bol/a/o by si namáhal/a/o
 • bol/a/o by namáhal/a/o
 • boli by sme namáhali
 • boli by ste namáhali
 • boli by namáhali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • namáhaj!
 • nech namáha!
 • namáhajme!
 • namáhajte!
 • nech namáhajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • namáhanie