SK.png naloľiť

NEURČITOK

 

 • naloľiť

PRECHODNÍK

 

 • naloľiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • naloľiaci
 • naloľiaca
 • naloľiace
 • naloľiaci
 • naloľiace
 • naloľiace

Minulé Činné

 • naloľivší
 • naloľivšia
 • naloľivšie
 • naloľivší
 • naloľivšie
 • naloľivšie
 

Minulé Trpné

 • naloľený
 • naloľená
 • naloľené
 • naloľení
 • naloľené
 • naloľené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • naloľím
 • naloľíš
 • naloľí
 • naloľíme
 • naloľíte
 • naloľia

Budúci Čas

 • naloľím
 • naloľíš
 • naloľí
 • naloľíme
 • naloľíte
 • naloľia
 

Minulý Čas

 • naloľil/a/o som
 • naloľil/a/o si
 • naloľil/a/o
 • naloľili sme
 • naloľili ste
 • naloľili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • naloľil/a/o by som
 • naloľil/a/o by si
 • naloľil/a/o by
 • naloľili by sme
 • naloľili by ste
 • naloľili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som naloľil/a/o
 • bol/a/o by si naloľil/a/o
 • bol/a/o by naloľil/a/o
 • boli by sme naloľili
 • boli by ste naloľili
 • boli by naloľili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • naloľ!
 • nech naloľí!
 • naloľme!
 • naloľte!
 • nech naloľia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • naloľenie