SK.png nalodiť

NEURČITOK

 

 • nalodiť

PRECHODNÍK

 

 • nalodiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nalodiaci
 • nalodiaca
 • nalodiace
 • nalodiaci
 • nalodiace
 • nalodiace

Minulé Činné

 • nalodivší
 • nalodivšia
 • nalodivšie
 • nalodivší
 • nalodivšie
 • nalodivšie
 

Minulé Trpné

 • nalodený
 • nalodená
 • nalodené
 • nalodení
 • nalodené
 • nalodené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nalodím
 • nalodíš
 • nalodí
 • nalodíme
 • nalodíte
 • nalodia

Budúci Čas

 • nalodím
 • nalodíš
 • nalodí
 • nalodíme
 • nalodíte
 • nalodia
 

Minulý Čas

 • nalodil/a/o som
 • nalodil/a/o si
 • nalodil/a/o
 • nalodili sme
 • nalodili ste
 • nalodili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nalodil/a/o by som
 • nalodil/a/o by si
 • nalodil/a/o by
 • nalodili by sme
 • nalodili by ste
 • nalodili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nalodil/a/o
 • bol/a/o by si nalodil/a/o
 • bol/a/o by nalodil/a/o
 • boli by sme nalodili
 • boli by ste nalodili
 • boli by nalodili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • naloï!
 • nech nalodí!
 • naloïme!
 • naloïte!
 • nech nalodia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nalodenie