SK.png naliať

NEURČITOK

 

 • naliať

PRECHODNÍK

 

 • nalejúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nalejúci
 • nalejúca
 • nalejúce
 • nalejúci
 • nalejúce
 • nalejúce

Minulé Činné

 • naliavší
 • naliavšia
 • naliavšie
 • naliavší
 • naliavšie
 • naliavšie
 

Minulé Trpné

 • naliaty
 • naliata
 • naliate
 • naliati
 • naliate
 • naliate

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nalejem
 • naleješ
 • naleje
 • nalejeme
 • nalejete
 • nalejú

Budúci Čas

 • naleješ
 • naleješ
 • naleje
 • nalejeme
 • nalejete
 • nalejú
 

Minulý Čas

 • nalial/a/o som
 • nalial/a/o si
 • nalial/a/o
 • naliali sme
 • naliali ste
 • naliali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nalial/a/o by som
 • nalial/a/o by si
 • nalial/a/o by
 • naliali by sme
 • naliali by ste
 • naliali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nalial/a/o
 • bol/a/o by si nalial/a/o
 • bol/a/o by nalial/a/o
 • boli by sme naliali
 • boli by ste naliali
 • boli by naliali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nalej!
 • nech naleje!
 • nalejme!
 • nalejte!
 • nech nalejú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • naliatie