SK.png nakaziť

NEURČITOK

 

 • nakaziť

PRECHODNÍK

 

 • nakaziac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nakaziaci
 • nakaziaca
 • nakaziace
 • nakaziaci
 • nakaziace
 • nakaziace

Minulé Činné

 • nakazivší
 • nakazivšia
 • nakazivšie
 • nakazivší
 • nakazivšie
 • nakazivšie
 

Minulé Trpné

 • nakazený
 • nakazená
 • nakazené
 • nakazení
 • nakazené
 • nakazené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nakazím
 • nakazíš
 • nakazí
 • nakazíme
 • nakazíte
 • nakazia

Budúci Čas

 • nakazím
 • nakazíš
 • nakazí
 • nakazíme
 • nakazíte
 • nakazia
 

Minulý Čas

 • nakazil/a/o som
 • nakazil/a/o si
 • nakazil/a/o
 • nakazili sme
 • nakazili ste
 • nakazili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nakazil/a/o by som
 • nakazil/a/o by si
 • nakazil/a/o by
 • nakazili by sme
 • nakazili by ste
 • nakazili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nakazil/a/o
 • bol/a/o by si nakazil/a/o
 • bol/a/o by nakazil/a/o
 • boli by sme nakazili
 • boli by ste nakazili
 • boli by nakazili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nakaz!
 • nech nakazí!
 • nakazme!
 • nakazte!
 • nech nakazia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nakazenie