SK.png modliť sa

NEURČITOK

 

 • modliť sa

PRECHODNÍK

 

 • modliac sa

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • modliaci sa
 • modliaca sa
 • modliace sa
 • modliaci sa
 • modliace sa
 • modliace sa

Minulé Činné

 • modlivší sa
 • modlivšia sa
 • modlivšie sa
 • modlivší sa
 • modlivšie sa
 • modlivšie sa
 

Minulé Trpné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • modlím sa
 • modlíš sa
 • modlí sa
 • modlíme sa
 • modlíte sa
 • modlia sa

Budúci Čas

 • budem sa modliť
 • budeš sa modliť
 • bude sa modliť
 • budeme sa modliť
 • budete sa modliť
 • budú sa modliť
 

Minulý Čas

 • modlil/a/o som sa
 • modlil/a/o si sa
 • modlil/a/o sa
 • modlili sme sa
 • modlili ste sa
 • modlili sa

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • modlil/a/o by som sa
 • modlil/a/o by si sa
 • modlil/a/o by sa
 • modlili by sme sa
 • modlili by ste sa
 • modlili by sa

Minulý Časo

 • bol/a/o by som sa modlil/a/o
 • bol/a/o by si sa modlil/a/o
 • bol/a/o by sa modlil/a/o
 • boli by sme sa modlili
 • boli by ste sa modlili
 • boli by sa modlili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • modli sa!
 • nech sa modlí!
 • modlime sa!
 • modlite sa!
 • nech sa modlia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • modlenie sa