SK.png mnoľiť

NEURČITOK

 

 • mnoľiť

PRECHODNÍK

 

 • mnoľiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • mnoľiaci
 • mnoľiaca
 • mnoľiace
 • mnoľiaci
 • mnoľiace
 • mnoľiace

Minulé Činné

 • mnoľivší
 • mnoľivšia
 • mnoľivšie
 • mnoľivší
 • mnoľivšie
 • mnoľivšie
 

Minulé Trpné

 • mnoľený
 • mnoľená
 • mnoľené
 • mnoľení
 • mnoľené
 • mnoľené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mnoľím
 • mnoľíš
 • mnoľí
 • mnoľíme
 • mnoľíte
 • mnoľia

Budúci Čas

 • budem mnoľiť
 • budeš mnoľiť
 • bude mnoľiť
 • budeme mnoľiť
 • budete mnoľiť
 • budú mnoľiť
 

Minulý Čas

 • mnoľil/a/o som
 • mnoľil/a/o si
 • mnoľil/a/o
 • mnoľili sme
 • mnoľili ste
 • mnoľili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mnoľil/a/o by som
 • mnoľil/a/o by si
 • mnoľil/a/o by
 • mnoľili by sme
 • mnoľili by ste
 • mnoľili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som mnoľil/a/o
 • bol/a/o by si mnoľil/a/o
 • bol/a/o by mnoľil/a/o
 • boli by sme mnoľili
 • boli by ste mnoľili
 • boli by mnoľili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • mnoľ!
 • nech mnoľí!
 • mnoľme!
 • mnoľte!
 • nech mnoľia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • mnoľenie