SK.png milovať

NEURČITOK

 

 • milovať

PRECHODNÍK

 

 • milujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • milujúci
 • milujúca
 • milujúce
 • milujúci
 • milujúce
 • milujúce

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • milovaný
 • milovaná
 • milované
 • milovaní
 • milované
 • milované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • milujem
 • miluješ
 • miluje
 • milujeme
 • milujete
 • milujú

Budúci Čas

 • budem milovať
 • budeš milovať
 • bude milovať
 • budeme milovať
 • budete milovať
 • budú milovať
 

Minulý Čas

 • miloval/a/o som
 • miloval/a/o si
 • miloval/a/o
 • milovali sme
 • milovali ste
 • milovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • miloval/a/o by som
 • miloval/a/o by si
 • miloval/a/o by
 • milovali by sme
 • milovali by ste
 • milovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som miloval/a/o
 • bol/a/o by si miloval/a/o
 • bol/a/o by miloval/a/o
 • boli by sme milovali
 • boli by ste milovali
 • boli by milovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • miluj!
 • nech miluje!
 • milujme!
 • milujte!
 • nech milujú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • milovanie