SK.png mieniť

NEURČITOK

 

 • mieniť

PRECHODNÍK

 

 • mieniac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • mieniaci
 • mieniaca
 • mieniace
 • mieniaci
 • mieniace
 • mieniace

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • mienený
 • mienená
 • mienené
 • mienení
 • mienené
 • mienené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mienim
 • mieniš
 • mieni
 • mienime
 • mienite
 • mienia

Budúci Čas

 • budem mieniť
 • budeš mieniť
 • bude mieniť
 • budeme mieniť
 • budete mieniť
 • budú mieniť
 

Minulý Čas

 • mienil/a/o som
 • mienil/a/o si
 • mienil/a/o
 • mienili sme
 • mienili ste
 • mienili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mienil/a/o by som
 • mienil/a/o by si
 • mienil/a/o by
 • mienili by sme
 • mienili by ste
 • mienili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som mienil/a/o
 • bol/a/o by si mienil/a/o
 • bol/a/o by mienil/a/o
 • boli by sme mienili
 • boli by ste mienili
 • boli by mienili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • mieò!
 • nech mieni!
 • mieòme!
 • mieòte!
 • nech mienia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • mienenie